top of page

CHÚNG TÔI LÀ AI

Viện Nghiên cứu Chính sách Sức khỏe và Nông nghiệp (HAPRI) là viện nghiên cứu kinh tế sức khỏe và kinh tế nông nghiệp đầu tiên được thành lập tại Việt Nam.

 

Được sáng lập với mục tiêu cung cấp thông tin và hình thành các khuyến nghị chính sách thông qua phân tích và nghiên cứu dựa trên bằng chứng, HAPRI cam kết thấu hiểu và giải quyết những thách thức độc đáo tại giao điểm giữa chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp.

 

Viện tham gia vào một loạt các lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn, bao gồm sức khỏe cộng đồng, tác động môi trường, chính sách nông nghiệp và các yếu tố xã hội kinh tế ảnh hưởng đến cộng đồng nông thôn.

 

Bằng cách tận dụng chuyên môn liên ngành và thúc đẩy hợp tác, HAPRI mong muốn đóng góp đáng kể vào sự phát triển của các chiến lược phát triển kinh tế xã hội hiệu quả và bền vững có thể cải thiện sức khỏe và phúc lợi không chỉ cho người dân Việt Nam mà còn cho cả khu vực Đông Nam Á, cùng với đó mở đường cho một ngành nông nghiệp vững mạnh và thịnh vượng.

HAPR Logo

TẦM NHÌN

Đến năm 2025, Viện trở thành một trong những đơn vị nghiên cứu mạnh trong nước về lĩnh vực kinh tế sức khỏe và chính sách nông nghiệp được các tổ chức nghiên cứu quốc tế và các trường đại học trên thế giới ghi nhận.

MỤC TIÊU

Viện được thành lập nhằm mục đích cải thiện các chính sách chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp, trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng thông qua

Các công trình nghiên cứu

Các công nghệ mới

Các chương trình đào tạo mới

Dịch vụ tư vấn thiết kế nghiên cứu chất lượng cao.

Viện thực hiện hợp tác nghiên cứu và giáo dục với nhiều tổ chức trong nước và quốc tế, cùng với việc thiết lập mối quan hệ với lãnh đạo trong các ngành, ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

 • Legal basis
  HAPRI was founded according to Decision No. 3037/QĐ-ĐHKT-NS of the University’s Dean on November 13th, 2019. HAPRI is a not-for-profit administrative unit operate with defined functions and missions under the University. HAPRI has its own legal status, seal, and bank account.
 • HAPRI's functions
  1/ Advise and organize implementations of academic research projects. 2/ Cooperate in research and training with domestic and foreign partners. 3/ Provide policy advice in health and agriculture. 4/ Organize short-term training courses and grant certificates.
 • HAPRI's tasks
  Conduct research projects assigned by UEH; Seek for domestic and foreign partners to conduct research and training projects; Provide consultancy, technology transfer and training support based on local and international demands; Training focus Develop and implement postgraduate international joint training programs on health economics and agricultural economics; Organize courses on methods and experiences in economic research for lecturers, graduate students, and students of the University, as well as researchers and industrial managers; Organize courses on methods of formulating and executing socio-economic projects, especially health and healthcare evaluation; Organize short courses, both domestically and internationally, to provide to update knowledge on economics, research methods, and implementation projects for lecturers, researchers, and managers of the University. Research focus Organize seminars on health and agricultural economics; Organize workshops on research methods training; Advise lecturers, graduate students, and students in economic research and publishing activities Strengthen the research capability of UEH, ensure that UEH is an outstanding institute in health and agricultural economics; Organize research activities, consultancy and scientific services for agencies and economic sectors; Implement international cooperation activities to promote research and training exchanges, attract scholars and promote the Institute and University's reputation; Build and operate networks in health and agriculture economic research; Publish research articles, reports, and books in relevant fields.
 • HAPRI's functional authority
  Cooperate in scientific research, organize training with professors, managers both within the University, domestically and internationally in related fields and industries. Cooperate with the central government’s ministries, entities, organizations, local governments, and enterprises from all socio-economic backgrounds in Vietnam to perform the institute's functions and tasks. Cooperate with foreign organizations and individuals in performing the Institute's functions, especially in the Southeast Asia region Collect fees, issue certificates, paying related charges for training courses organized by the Institute according to the needs of the society, based on compliance with regulations of the law and the University. Recruit and invite visiting lecturers, scholars, and research fellows to participate in training, researching, and consultancy activities. Sign labor contracts with employees when having human resources needs.

HAPRI TRONG 24 GIÂY

bottom of page