top of page
Tuyển Dụng HAPRI (1)_edited.jpg

Làm việc tại HAPRI - UEH

Chúng tôi tìm kiếm nhà nghiên cứu, nghiên cứu viên tại

Viện Nghiên cứu Chính sách Sức khỏe và Nông nghiệp -

Trường Đại học Kinh tế TPHCM

2969QĐ-BYT__4_-removebg-preview.png

Thành phố Hồ Chí Minh

2969QĐ-BYT__5_-removebg-preview.png

Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2023

Giới thiệu về HAPRI

Viện Nghiên cứu chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe (Health and Agricultural Policy Research Institute - HAPRI)  là  viện   nghiên  cứu 

_2.png

đầu tiên trong lĩnh vực kinh tế sức khỏe và kinh tế nông nghiệp tại Việt Nam. Viện thuộc sự quản lý của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (University of Economics Ho Chi Minh City - UEH).

Toàn Viện hiện có 24 cán bộ, nhân viên, trong đó trên 80% có trình độ trên đại học (tiến sỹ, thạc sỹ). Tất cả đội ngũ cán bộ, nhân viên đều nắm vững những kiến thức chuyên môn và thành thạo kỹ năng phân tích dữ liệu, phân tích tình huống, phân tích chính sách nhằm tìm ra những bằng chứng xác thực có thể hỗ trợ cho việc ra quyết định trong quản lý.

bottom of page