top of page

Th 5, 21 thg 5

|

Meeting room 10.01

Seminar on Economic Research: "Does trade liberalization always have positive effects on household welfare in Vietnam?"

Does trade liberalization always have positive effects on household welfare in Vietnam? Liệu tự do thương mại quốc tế luôn tốt đối với phúc lợi hộ gia đình ở Việt Nam?

Registration is Closed
See other events
Seminar on Economic Research: "Does trade liberalization always have positive effects on household welfare in Vietnam?"
Seminar on Economic Research: "Does trade liberalization always have positive effects on household welfare in Vietnam?"

Thời gian & Địa điểm

11:00 21 thg 5, 2020 – 12:00 GMT+7

Meeting room 10.01, 279 Nguyễn Tri Phương, Ward 5, District 10, Hồ Chí Minh City, Vietnam

Giới thiệu về sự kiện

This paper quanties the impact of trade liberalization at the household level using data from the Vietnam Household Living Standard Survey from 2002 to 2016. Household welfare is measured by income, expenditure, and vulnerability to poverty. Unlike previous studies, we address potential endogeneity at the household level by constructing household exposure-to-trade indices as a proxy for trade liberalization. The advantages of these indices are that they capture the in uence of trade liberalization at the national level and households' ability to respond to new opportunities. The results suggest that trade liberalization improves Vietnamese household income and expenditure via the export channel or the expansion of labor demand. Tari reduction for exported goods is less favorable to household welfare. The impact of trade liberalization became smaller and less signicant after the global downturn in 2008. Rural households suered more vulnerability from trade, and the poor gained fewer benets after the nancial crisis in 2008.

--------------------------------------------------------------

Ông Võ Tất Thắng cùng cộng sự sử dụng số liệu VHLSS từ 2002-2016 để đánh giá tác động của tự do thương mại ở cấp hộ gia đình. Khác với những nghiên cứu trước, nhóm nghiên cứu xây dựng chỉ số tiếp cận thương mại của hộ gia đình để khắc phục vấn đề nội sinh trong mô hình ước lượng. Ưu điểm của các chỉ số này là chúng bao hàm ảnh hưởng của thương mại ở cấp quốc gia và khả năng đáp ứng của hộ gia đình.

Kết quả cho thấy tự do thương mại có cải thiện thu nhập và chi tiêu của các hộ gia đình Việt Nam chủ yếu thông qua kênh xuất khẩu, tức tăng nhu cầu lao động. Giảm thuế quan đối với hàng xuất khẩu có ảnh hưởng nhỏ hơn đối với phúc lợi hộ gia đình. Tự do thương mại có xu hướng làm giảm mức độ tổn thương trong nhiều trường hợp, tuy nhiên tác động này không còn ý nghĩa từ sau khủng hoảng tài chính 2008. Các hộ gia đình ở nông thôn dễ gặp tổn thương hơn khi mở cửa thương mại và các hộ nghèo là hưởng lợi ít hơn kể từ sau khủng hoảng 2008.

Kết quả nghiên cứu phần nào giải thích xác suất nghèo nhỏ hơn và khoảng cách giữa thu nhập và chi tiêu lớn hơn của các hộ gia đình ở thành thị. Kết quả cũng cho thấy tự do thương mại có thể có tác động rất khác lên các hộ gia đình qua thời gian, mặc dù chúng ta có thể thấy tác động dương lên toàn bộ dân số trong dài hạn. Tự do thương mại cũng mang lại những tác động tiêu cực cho nền kinh tế sau một cú sốc ở bên ngoài. Cho nên chính phủ nên tập trung vào những bất lợi của những hộ gia đình ở nông thôn và những hộ nghèo. Các chương trình hoặc chính sách này nên giúp các nhóm bất lợi đáp ứng nhanh hơn với thị trường lao động hoặc thích ứng với các rủi ro tiềm tàng.

Organizer: Dr. Vũ Võ, Senior Research Associate

Talk Series: Small Talk Big Idea

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page