top of page

Phó Viên trưởng

PhD. in Applied Economics, Auburn University - USA

Email:

Nguyễn Văn Giáp
Nguyễn Văn Giáp

Nguyễn Văn Giáp là Giáo sư tại Khoa Quản lý Nhà nước, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Các nghiên cứu chính của ông tập trung vào phân tích nhu cầu và giá cả nông sản, cấu trúc thị trường nông nghiệp và cạnh tranh, và phát triển nông nghiệp bền vững. Tiến sĩ Giáp tích cực tham gia vào việc đánh giá các chương trình phát triển nông thôn mới và các sáng kiến cải tổ đất đai ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Lý lịch khoa học:

Liên kết khác:

University of Economics HCMC

Quốc gia:

Vietnam

Các lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

Phân tích nhu cầu, Cấu trúc thị trường và Cạnh tranh, Phân tích tính cạnh tranh, Chuỗi giá trị nông nghiệp, Phát triển nông nghiệp và Phương pháp định lượng.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Human Resource Development in Vietnam

2021

Ly Thi Pham, Martin Hayden, Anh Ngoc Nguyen, Khoi Luong Hai Nguyen, Giap Van Nguyen, Minh Dang Tuan Nguyen

Từ khoá:

Ecosystems, Entrepreneurship and innovation, Entrepreneurship education, Entrepreneurial universities, Higher education, Vietnam

Journal of Agricultural & Food Industrial Organization

2020

Giap V. Nguyen, Curtis M. Jolly and Thong T. Nguyen

Từ khoá:

Market Power, Welfare Analysis, US catfish

The Lower Mekong Public Policy Initiative

2019

Nguyen Van Giap and Ngo Quang Thanh

Từ khoá:

Journal of Aquaculture Economics & Management

2016

Thong Tien Nguyen, Max Nielsen, Eva Roth, Giap Nguyen, and Hans Stubbe Solgaard

Từ khoá:

IAIDS, Market Potential, Market Substitution, Mekong Delta, Pangasius Catfish, Price Flexibility

Journal of Aquaculture Economics & Management

2013

Giap Nguyen, Terry Hanson and Curtis Majela Jolly

Từ khoá:

crustacean demand, price and expenditure elasticity, promotion

Advances in Management and Applied Economics.

2013

Curtis Majela Jolly, E. Namugabo, Giap Nguyen, Dorou Diawara, Pauline Jolly, Fernando Ovalle

Từ khoá:

Imports, Obesity, Latin, America, Caribbean

Journal of the Food Distribution Research

2013

Terry Hanson and Giap Nguyen

Từ khoá:

Marketing Strategies, Frozen Crawfish, Crawfish Price, US Crawfish Sales

Journal of Aquaculture Economics & Management

2013

Terry Hanson, Giap Nguyen and Curtis Majela Jolly

Từ khoá:

catfish, comparative advantage, domestic resource cost

Applied Economics

2013

Giap Nguyen and Curtis Majela Jolly

Từ khoá:

seafood import demand, cointegration, causality, economic surplus

Journal of the Food Distribution Research

2012

Benaissa Chidmi, Terry Hanson, Giap Nguyen

Từ khoá:

Promotion, Substitution, Market Share, Seafood

Marine Resource Economics

2012

Benaissa Chidmi, Terry Hanson and Giap Nguyen

Từ khoá:

Seafood demand, substitution, promotion, US retail level

Tropical Agriculture

2010

Giap Nguyen, Curtis Majela Jolly

Từ khoá:

Seafood, Import Demand, Caribbean

Journal of American Academy of Business, Cambridge

2009

Ellene Kebede, Curtis Majela Jolly, Giap Nguyen

Từ khoá:

Corn Price, Ethanol, Ethanol Price, Poultry, Poulty Price

bottom of page