top of page

Vice Director

PhD. in International Business & Governance, Loughborough University - United Kingdom

Email:

Lê Vĩnh Triển
Lê Vĩnh Triển

Lê Vinh Triển là Giáo sư tại Khoa Quản lý Nhà nước, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ông có bằng Tiến sĩ về Quản trị và Quản trị Công ty từ Đại học Loughborough. Nghiên cứu của ông chủ yếu tập trung vào quản trị công và quản trị doanh nghiệp, thị trường và các tổ chức tài chính, cũng như chính sách cổ tức.

Lý lịch khoa học:

Liên kết khác:

University of Economics Ho Chi Minh City

Quốc gia:

Vietnam

Các lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

Kinh doanh Quốc tế, Quản trị, Quản lý Tài chính, Tài chính và Ngân hàng.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

VNU Journal of Science: Education Research

2023

TRIEN, Le Vinh and BADCOCK, Julia

Từ khoá:

Urban university, urbanization, local characteristics, university model

Organizations and Markets in Emerging Economies

2017

Trien Vinh Le and Trang Huyen Le

Từ khoá:

the largest shareholder, shareholder identity, dividend policy, privatization, Vietnam

Journal of Economics and Business

2014

Võ Thị Ngọc Hà, Lê Vĩnh Triển and Hồ Diệp

Từ khoá:

Nonperforming loans, capital adequacy, stress testing, vector autoregressive model

Journal of Economics and Business

2013

Nguyễn Kim Thu, Lê Vĩnh Triển, Dương Thúy Trâm Anh and Hoàng Thanh Nhơn

Từ khoá:

Dividend Policy, Listed Companies, HOSE

Organizations and Markets in Emerging Economies

2011

Trien Le and Amon Chizema

Từ khoá:

State Ownership, Firm Value, Firm Performance, Signaling, China

Journal of Management and Governance

2009

Trien Le Vinh and Trevor Buck

Từ khoá:

Agency theory, China, Economic transition, Meditation, Performance, State ownership

bottom of page