top of page
Tìm kiếm

Cơ sở Dữ liệu mở của HAPRI trên GitHub

Bạn có biết HAPRI đang có cơ sở dữ liệu miễn phí dành cho mọi người trên GitHub? Hiện tại đang chứa đựng dữ liệu về:

(1) Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới (cấp quốc gia và địa phương) (2) Mã quản lý hành chính đến cấp địa phương của các quốc gia lớn


Trong tương lai, HAPRI liên tục cập nhập và bổ sung các bộ dữ liệu mới về thu nhập, chi tiêu, cơ sở vật chất, chi tiêu công, … vào cơ sở dữ liệu miễn phí này.
3 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page