top of page
Tìm kiếm

Hỗ trợ phục hồi kinh tế thông qua phát hành trái phiếu

Đã cập nhật: 1 thg 4


Phát hành trái phiếu là một trong những hình thức huy động vốn cho ngân sách nhà nước và địa phương, đặc biệt là trong bối cảnh thâm hụt ngân sách lớn do các gói chi tiêu và chương trình phục hồi kinh tế hậu COVID-19. Nghiên cứu đã thực hiện phân tích mối tương quan giữa các yếu tố tác động và dự báo nhu cầu phát hành trái phiếu, cũng như giá trị trúng thầu trái phiếu của Việt Nam trong năm 2021. Kết hợp với bài học kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới cho thấy Việt Nam cần xây dựng tiềm lực kinh tế quốc gia để ngày càng thu hút nhà đầu tư và kiểm soát chặt chẽ nghĩa vụ nợ, chỉ vay khi có khả năng trả nợ.


Cần nhấn mạnh là làn sóng COVID lần thứ tư kéo dài đang ảnh hưởng đến niềm tin của người dân và nhà đầu tư đối với triển vọng kinh tế quốc gia. Mặc dù nguồn vốn huy động từ thị trường trái phiếu có thể không đủ cho các mục tiêu chính sách trong tương lai, nhưng thay vì gia tăng giá trị vay nợ, Việt Nam cần chú trọng cải cách hoạt động đầu tư trong nước mang tính hiệu quả và đột phá lớn hơn.


Nhóm tác giả:

TS. Võ Tất Thắng, Nguyễn Thị Hồng Ngọc,

Nguyễn Thị Bích Hiền, Nguyễn Hoàng Lan, Trương Trần Minh Thư

Xem bản đầy đủ tại:

HAPRI_Phat hanh trai phieu Covid
.pdf
Tải về PDF • 374KB

HAPRI POLICY DISCUSSION SERIES 08/2021


86 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page