top of page
Tìm kiếm

Hợp tác giữa ASSIST Asia và HAPRI

Vào ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại văn phòng Viện Nghiên cứu Chính sách và Nông nghiệp, TS. Võ Tất Thắng và TS. Nguyễn Văn Giáp vinh dự chào mừng ông Aru David, Giám đốc Điều hành vũng Mê Kông (Việt Nam, Cambuchia, Myanmar, Laos và Thái Lan).


Trong buổi họp, đại diện từ hai phía đã trao đổi các cơ hội hợp tác trong hiện tại và tương lai với việc xây dựng một nền tảng kết nối các tổ chức nghiên cứu ở Châu Âu và ASEAN nhằm đối phó với các vấn đề kinh tế xã hội mà khu vực Đông Nam Á đang gặp phải.


Project meeting between HAPRI and ASSIS Asia
Đại diện từ HAPRI và ASSIS Châu Á

Asian Society for Social Improvement and Sustainable Transformation (ASSIST Asia) được thành lập năm 2003 với tư cách là một tổ chức phi chính phủ gồm ba người ở Philippines. Là một tổ chức phát triển ở Châu Á, mục tiêu của ASSIST Châu Á là trao quyền cho các nhóm mục tiêu và giúp họ kiên cường trước các thách thức xã hội, kinh tế và môi trường.

5 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page