top of page
Tìm kiếm

Lãnh đạo đổi mới trong nông nghiệp dựa trên các giá trị cốt lõi

Đã cập nhật: 4 thg 4ThS. Vũ Ngọc Tân cùng các học viên (Facebook Australian Embassy, Vietnam)

Từ ngày 28/2-2/3/2022, đại diện Viện Nghiên cứu chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe (HAPRI), Ths. Vũ Ngọc Tân đã tham dự tuần học tập trung giữa các học viên học bổng John Dillon Việt Nam. Đây là một phần trong chương trình đào tạo các kỹ năng lãnh đạo và quản lý dự án cho các nhà nghiên cứu và quản lý tại các tổ chức nghiên cứu nông nghiệp tại Việt Nam.


19 học viên của học bổng John Dillon Việt Nam đã được nhóm giảng viên của Đại học New England trang bị các kiến thức và kĩ năng giúp họ xác định và củng cố năng lực lãnh đạo dựa trên các giá trị cốt lõi.


ThS. Vũ Ngọc Tân trao đổi cùng các thành viên (Facebook Australian Embassy, Vietnam)

Trải qua một tuần học tập nghiêm túc, các học viên đã được trang bị các kỹ năng lãnh đạo dựa trên các giá trị cốt lõi và sẽ cùng nhau thực hiện các dự án giải quyết các vấn đề ưu tiên của nông nghiệp Việt Nam.54 lượt xem0 bình luận

Bình luận


bottom of page