top of page
Tìm kiếm

Những cú sốc bất lợi, tình trạng dễ bị tổn thương và cách ứng phó của hộ gia đình nông thôn ở Việt Nam

Đã cập nhật: 5 thg 4

BÀI NGHIÊN CỨU mới nhất về tình trạng dễ bị tổn thương trước nghèo đói ở nông thôn Việt Nam của Phó Giáo sư Võ Tất Thắng , Viện trưởng HAPRI .Nghiên cứu xem xét tính dễ bị tổn thương của hộ gia đình nông thôn ở Việt Nam bằng cách sử dụng dữ liệu bảng từ năm 2008–2016. Bài viết nhấn mạnh tác động của những cú sốc đặc trưng, bảo hiểm chính thức không đầy đủ và các chiến lược đối phó như giảm tiêu dùng và cạn kiệt tài sản. Sự phục hồi bị ảnh hưởng bởi tiết kiệm, các chương trình công cộng và vay mượn, trong đó các hộ gia đình giàu có hơn được hưởng lợi nhiều hơn. Ý nghĩa chính sách bao gồm giải quyết các lỗ hổng liên quan đến sức khỏe, mở rộng phạm vi bảo hiểm, thúc đẩy đa dạng hóa thu nhập và tăng cường khả năng tiếp cận tài chính.


Nghiên cứu nhấn mạnh tính hiệu quả hạn chế của bảo hiểm chính thức và tiếp cận tín dụng trong việc giảm thiểu những cú sốc đặc trưng mà các hộ gia đình nông thôn phải đối mặt. Các chiến lược đối phó như giảm tiêu thụ thực phẩm, sử dụng tiền tiết kiệm, vay mượn và bán tài sản đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các hộ gia đình vượt qua các tình huống bất lợi. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy sự khác biệt về hiệu quả của các chiến lược này, trong đó tiết kiệm tỏ ra có lợi hơn cho các hộ gia đình giàu có hơn trong việc tạo điều kiện phục hồi.


Tỷ lệ xảy ra thảm họa và khả năng phục hồi

Hơn nữa, nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết của sự hỗ trợ công cộng để giúp các hộ gia đình ở nông thôn đối phó với các cú sốc và cải thiện triển vọng phục hồi của họ. Nó gợi ý rằng việc mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế có thể là một bước quan trọng trong việc nâng cao khả năng phục hồi của các hộ gia đình này. Ngoài ra, thúc đẩy đa dạng hóa thu nhập và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính là những biện pháp chính sách quan trọng nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của người dân nông thôn.


Chiến lược đối phó và khả năng phục hồi.

Bằng cách hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng kinh tế như phát triển cơ sở hạ tầng và hỗ trợ nông nghiệp, các nhà hoạch định chính sách có thể góp phần xây dựng nền kinh tế nông thôn vững mạnh hơn, được trang bị tốt hơn để chống chọi với những cú sốc. Các chương trình hỗ trợ công cộng và mạng lưới an sinh là rất cần thiết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực nông thôn, mang lại huyết mạch quan trọng trong thời kỳ khủng hoảng. Đầu tư vào giáo dục và đào tạo nghề có thể giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương bằng cách trang bị cho các cá nhân những kỹ năng cần thiết để thích ứng với hoàn cảnh thay đổi.


Hơn nữa, thúc đẩy các cơ chế chia sẻ rủi ro và nâng cao hiệu quả của các chương trình bảo hiểm hiện có là những bước cần thiết nhằm đảm bảo phục hồi bền vững và giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương ở cộng đồng nông thôn. Nghiên cứu nhấn mạnh tính chất phức tạp của tình trạng dễ bị tổn thương ở hộ gia đình nông thôn ở Việt Nam và các chiến lược đa diện cần có để giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả. Bằng cách tập trung vào việc tăng cường bảo hiểm y tế, thúc đẩy đa dạng hóa thu nhập, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính và cung cấp hỗ trợ công có mục tiêu, các nhà hoạch định chính sách có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong việc giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương và thúc đẩy khả năng phục hồi của người dân nông thôn.Nhấn mạnh vào giáo dục, đào tạo nghề và các cơ chế chia sẻ rủi ro có thể góp phần hơn nữa vào quá trình phục hồi bền vững và ổn định kinh tế lâu dài ở khu vực nông thôn. Các phát hiện của nghiên cứu cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan đang tìm cách giải quyết tình trạng dễ bị tổn thương của hộ gia đình nông thôn và thúc đẩy tăng trưởng và phát triển toàn diện ở Việt Nam.


TỪ KHÓA:

  • Cú sốc bất lợi

  • đối phó

  • Nghèo

  • Việt Nam

  • Tính dễ bị tổn thương

Trích dẫn:

Thắng T. Võ (2024), “Những cú sốc bất lợi, tính dễ bị tổn thương và cách ứng phó của các hộ gia đình nông thôn ở Việt Nam”, "Development Policy Review", DOI: 10.1111/dpr.12768

20 lượt xem0 bình luận

Comentários


bottom of page