top of page
Tuyển Dụng HAPRI.png

Làm việc tại HAPRI - UEH

Chúng tôi tìm kiếm nhà nghiên cứu, nghiên cứu viên tại

Viện Nghiên cứu Chính sách Sức khỏe và Nông nghiệp -

Trường Đại học Kinh tế TPHCM

Đội ngũ cán bộ, nhân viên HAPRI luôn nỗ lực vì mục tiêu nghiên cứu nhằm cải thiện các chính sách chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp. Do đó, chúng tôi tìm kiếm những ứng viên có năng lực và có đam mê cùng đồng hành.

Sứ mạng của HAPRI là cải thiện các chính sách chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp, trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng, thông qua các công trình nghiên cứu, chương trình đào tạo mới, công nghệ mới và dịch vụ tư vấn thiết kế nghiên cứu chất lượng cao. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của chúng tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng công tác quy hoạch nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Nhiều cán bộ nắm vững những kiến thức chuyên môn về hệ thống y tế, các phương pháp kinh tế học ứng dụng trong phân tích các mối quan hệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, các phương pháp quản trị cơ sở y tế và quản trị chất lượng dịch vụ y tế.

IMG_9095.JPG

Giới thiệu đội ngũ cán bộ, nhân viên

Toàn Viện hiện có 24 cán bộ, nhân viên, trong đó trên 80% có trình độ trên đại học (tiến sỹ, thạc sỹ) về các lĩnh vực chuyên môn như kinh tế sức khỏe, thổ nhưỡng, trồng trọt, quy hoạch nông nghiệp và nông thôn, thương mại, khí hậu, môi trường, thủy lợi, …

Phúc lợi tại HAPRI

2969QĐ-BYT-removebg-preview.png

Phát triển chuyên môn nghiên cứu

2969QĐ-BYT__1_-removebg-preview.png

Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại

2969QĐ-BYT__2_-removebg-preview.png

Hợp tác nghiên cứu với các tổ chức trong nước và quốc tế

2969QĐ-BYT__3_-removebg-preview.png

Các phúc lợi về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội

bottom of page