top of page

Published Paper

VNU Journal of Science: Policy and Management Studies

VNU Journal of Science: Policy and Management Studies

Tiếp cận mới trong thay đổi chính sách an ninh lương thực của Việt Nam

Nguyen Quynh Huy

DOI:
​Keywords:

Nguyễn Quỳnh Huy

Huy Nguyễn

Abstract

Từ khi bắt đầu cải cách kinh tế vào năm 1986, chính sách an ninh lương thực của Việt Nam chủ yếu tập trung vào việc tăng nguồn cung về gạo, đặc biệt là giữ ổn định đất lúa và hạn chế chuyển đổi sang các loại cây trồng khác. Theo cách tiếp cận chính sách tự chủ về gạo, Chính phủ khuyến khích nông dân tiếp tục duy trì việc trồng lúa. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển dịch cơ cấu đang diễn ra mạnh mẽ, cùng với những tác động của biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu, xu hướng bỏ ruộng đang diễn ra, thì sản xuất lúa gạo đang mất dần lợi thế so sánh do diện tích nhỏ, manh mún. Do vậy, “chính sách "lúa gạo trước tiên" cần được xem xét lại. Bài viết đã chỉ ra những thách thức đối với trồng lúa ở quy mô nhỏ và vai trò của đa dạng hoá cơ cấu để cải thiện sinh kế hộ gia đình. Điều này đòi hỏi phải có sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận về chính sách an ninh lương thực của Việt Nam.

Nguyen Quynh Huy (2018), "Tiếp cận mới trong thay đổi chính sách an ninh lương thực của Việt Nam", VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, 34, (2), pp. 40-49, DOI: 10.25073/2588-1116/vnupam.4130

bottom of page