top of page
Tìm kiếm

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đất lâm nghiệp: Điều tra chuyên ngành

Đã cập nhật: 22 thg 4

BÀI NGHIÊN CỨU về tác động của dòng vốn FDI theo ngành đến tốc độ thay đổi đất rừng và dấu chân sinh thái của hoạt động kinh tế được đo lường trên đất rừng của Tiến sĩ Nguyễn Phúc Cảnh, Nghiên cứu viên Cấp cao tại HAPRI.Bài nghiên cứu này đánh giá tác động của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo ngành lên sự biến đổi của đất lâm nghiệp và dấu chân sinh thái của hoạt động kinh tế trên đất rừng. Nghiên cứu kiểm tra giả thuyết “FDI ecological halo” qua chín lĩnh vực FDI, sử dụng bộ dữ liệu toàn cầu và mô hình kinh tế lượng GMM, phân tích dữ liệu từ 85 quốc gia từ năm 1991 đến 2020, kiểm soát các yếu tố kinh tế và nhân khẩu học.


FDI vào các ngành như nông nghiệp, khai thác mỏ, sản xuất và xây dựng thường gây ra tác động tiêu cực đến đất rừng, làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái môi trường. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng các quy định nghiêm ngặt để giảm thiểu thiệt hại môi trường. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, mà không có sự giám sát chặt chẽ, FDI có thể làm tăng dấu chân sinh thái, đặc biệt là trong các khu vực rừng.


Tuy nhiên, FDI trong khu vực dịch vụ lại cho thấy một hình ảnh phức tạp hơn. Mặc dù FDI dịch vụ thương mại có thể gây hại cho môi trường rừng, nhưng các lĩnh vực dịch vụ khác như truyền thông, tài chính và vận tải lại mang lại lợi ích tiềm năng, hỗ trợ giả thuyết “FDI ecological halo” và có thể cung cấp giải pháp sáng tạo chống lại tác động tiêu cực đến môi trường từ các ngành công nghiệp truyền thống.


Nghiên cứu mở ra hướng đi cho các nghiên cứu tương lai, đặc biệt là vai trò của quy định bảo tồn rừng đối với FDI. Điều tra giả thuyết “pollution haven” có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về ảnh hưởng của chính sách môi trường đến quyết định kinh tế và kết quả sinh thái.


Nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của các tập đoàn đa quốc gia trong việc giải quyết các thách thức môi trường toàn cầu. Kết nối động cơ lợi nhuận với trách nhiệm xã hội, các công ty có cơ hội độc đáo để thúc đẩy sự thay đổi tích cực về môi trường. Lời kêu gọi hành động của lãnh đạo doanh nghiệp trong nỗ lực phát triển bền vững là cần thiết và phản ánh nhu cầu tăng về kinh doanh có trách nhiệm.


TỪ KHÓA:

  • Sectoral FDI

  • FDI ecological halo

  • Forest land

  • Forest ecological footprint

Trích dẫn:

Doytch, N., Ashraf, A., & Nguyen, C. P., (2024), "Foreign Direct Investment and Forest Land: A Sectoral Investigation", "Environmental and Sustainability Indicators", 22, pp. 100353, DOI: 10.1016/j.indic.2024.100353

2 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page