top of page

LIÊN HỆ

Chúng tôi mong muốn được nghe ý kiến của bạn

(+84) 28 3853-0867

Phòng 10.03, Tòa nhà Hành chính, Cơ sở B - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

bottom of page