top of page

BAN LÃNH ĐẠO

Võ Tất Thắng

Thắng Võ

Viện Trưởng

PhD. in Economics, Australian National University - Australia

Võ Tất Thắng là Phó Giáo sư và là Trưởng khoa Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế từ Đại học Quốc gia Úc vào năm 2016. Các lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm Kinh tế Y tế (tập trung vào Lão hóa, Nghỉ hưu, Dinh dưỡng và Bảo hiểm Y tế), Đánh giá Tác động, Kinh tế Phát triển (bao gồm Thương mại Quốc tế, Nghèo đói, Bất bình đẳng, Phát triển Trẻ em và Phát triển của Phụ nữ), và Kinh tế lượng Ứng dụng.

Lê Vĩnh Triển

Triển Lê

Vice Director

PhD. in International Business & Governance, Loughborough University - United Kingdom

Lê Vinh Triển là Giáo sư tại Khoa Quản lý Nhà nước, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ông có bằng Tiến sĩ về Quản trị và Quản trị Công ty từ Đại học Loughborough. Nghiên cứu của ông chủ yếu tập trung vào quản trị công và quản trị doanh nghiệp, thị trường và các tổ chức tài chính, cũng như chính sách cổ tức.

Nguyễn Văn Giáp

Giáp Nguyễn

Phó Viên trưởng

PhD. in Applied Economics, Auburn University - USA

Nguyễn Văn Giáp là Giáo sư tại Khoa Quản lý Nhà nước, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Các nghiên cứu chính của ông tập trung vào phân tích nhu cầu và giá cả nông sản, cấu trúc thị trường nông nghiệp và cạnh tranh, và phát triển nông nghiệp bền vững. Tiến sĩ Giáp tích cực tham gia vào việc đánh giá các chương trình phát triển nông thôn mới và các sáng kiến cải tổ đất đai ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

bottom of page