top of page

VĂN PHÒNG VIỆN TRƯỞNG

Đặng Nguyễn Phương Linh

Linh Đặng

Chief of Staff

Bachelor of Arts in Economic Planning, University of Economics Ho Chi Minh City

Trần Thị Phú Duyên

Duyên Trần

Quản lý Dự án

Master of Public Policy, University of Auckland - New Zealand

Duyên Trần, tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Chính sách Công tại Đại học Auckland. Với niềm đam mê về Kinh tế học Sức khỏe và Chính sách Chăm sóc Sức khỏe, Duyên sẽ theo đuổi tiến sĩ trong lĩnh vực Nghiên cứu Dịch vụ Y tế tại Đại học George Mason bắt đầu từ mùa thu năm 2024. Kỹ năng nghiên cứu và sự tận tụy với việc phát triển chính sách dựa trên bằng chứng làm nổi bật cam kết của cô trong việc tạo ra ảnh hưởng tích cực trong chính sách công và kinh tế học sức khỏe.

Nguyễn Xuân Định

Định Nguyễn

Cố vấn Viện trưởng

MSc. in Applied Economics, George Washington University - USA

Định là Chuyên gia Phân tích Kinh tế có thành tích cao với bề dày kinh nghiệm đa dạng, vươn từ khu vực tư nhân đến công cộng từ Việt Nam đến Hoa Kỳ và cũng như tại nhiều tổ chức quốc tế. Với bằng Thạc sĩ về Kinh tế Ứng dụng từ Đại học George Washington và học bổng về Khởi nghiệp và Phát triển Kinh tế từ Đại học Brown, Định thể hiện kỹ năng xuất sắc trong việc thúc đẩy hợp tác toàn cầu trong phân tích chính sách. Hiện tại, ông đang là Chuyên viên Phân tích Dữ liệu tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington DC.

bottom of page