top of page

ĐỘI NGŨ HAPRI

BAN LÃNH ĐẠO

Võ Tất Thắng

Thắng Võ

Viện Trưởng

PhD. in Economics, Australian National University - Australia

Lê Vĩnh Triển

Triển Lê

Vice Director

PhD. in International Business & Governance, Loughborough University - United Kingdom

Nguyễn Văn Giáp

Giáp Nguyễn

Phó Viên trưởng

PhD. in Applied Economics, Auburn University - USA

NGHIÊN CỨU VIÊN CẤP CAO

VĂN PHÒNG VIỆN TRƯỞNG

NGHIÊN CỨU VIÊN

NGHIÊN CỨU SINH

bottom of page