top of page

DỰ ÁN ĐANG DIỄN RA

19-1702550359-cay-lua-2.jpg

Quy hoạch tích hợp tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Photo%2008-04-2021%2C%2010%2042%2047_edi

Quy hoạch tích hợp tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Image by Ivan Bandura

Quy hoạch tích hợp tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

pangasianodon-hypophthalmus.jpg

Thất thoát thực phẩm trong chuỗi giá trị cá da trơn (cá tra) ở lưu vực
sông Mekong

mango-tree-321075.jpg

Phát triển năng lực và kỹ năng cốt lõi cho lao động nông nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam

bottom of page