top of page

Quản lý Dự án

Master of Public Policy, University of Auckland - New Zealand

Email:

Trần Thị Phú Duyên
Trần Thị Phú Duyên

Duyên Trần, tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Chính sách Công tại Đại học Auckland. Với niềm đam mê về Kinh tế học Sức khỏe và Chính sách Chăm sóc Sức khỏe, Duyên sẽ theo đuổi tiến sĩ trong lĩnh vực Nghiên cứu Dịch vụ Y tế tại Đại học George Mason bắt đầu từ mùa thu năm 2024. Kỹ năng nghiên cứu và sự tận tụy với việc phát triển chính sách dựa trên bằng chứng làm nổi bật cam kết của cô trong việc tạo ra ảnh hưởng tích cực trong chính sách công và kinh tế học sức khỏe.

Lý lịch khoa học:

Liên kết khác:

Quốc gia:

New Zealand

Các lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

Health Economics, Healthcare Policy, Public Policy

CÔNG BỐ KHOA HỌC

2018
2019
2020
2021
2022
2023

Global Health Research and Policy

2023

Vo, T. T., & Phu-Duyen, T. T.

Từ khoá:

Retirement, Mental health, Instrumental variable, SHARE, Panel data, Ashenfelter’s dip

Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

2018

Nguyễn Trọng Hoài, Nguyễn Văn Dũng, Trần Thị Phú Duyên and Nguyễn Văn Viên

Từ khoá:

bottom of page