top of page
Tìm kiếm

Chuyển đổi xanh ở các nước đang phát triển: Góc nhìn về lãnh đạo chính trị của phụ nữ

BÀI NGHIÊN CỨU mới nhất về quyền lực của phụ nữ trong chính trị đối với sự chuyển đổi xanh ở các nước đang phát triển của Tiến sĩ Nguyễn Phúc Cảnh, Nghiên cứu viên Cấp cao tại HAPRI.Nghiên cứu này khám phá ảnh hưởng của lãnh đạo chính trị nữ đến sự chuyển đổi xanh trong bối cảnh các quốc gia đang phát triển. Sử dụng mô hình hiệu ứng cố định, bài báo phân tích dữ liệu từ 131 quốc gia trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2019. Mục tiêu là làm sáng tỏ vai trò của phụ nữ trong quyết định chính trị và tác động của họ đến nỗ lực bền vững môi trường, nhấn mạnh vào việc áp dụng nguồn năng lượng tái tạo và giảm phát thải CO2. Nghiên cứu này mở rộng cuộc thảo luận về bình đẳng giới và chính sách môi trường, cho thấy việc trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực chính trị có thể dẫn đến các chiến lược chuyển đổi xanh hiệu quả hơn và bao trùm hơn.


Bài báo này tiếp cận vấn đề một cách toàn diện và toàn cầu, tập trung vào cấp trung ương và mở rộng phạm vi nghiên cứu ra ngoài các cấp địa phương hoặc hộ gia đình. Với bộ dữ liệu từ các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trong hai thập kỷ, bài báo cung cấp cái nhìn toàn cầu về vấn đề. Điểm khác biệt so với các nghiên cứu trước đây là việc xem xét ảnh hưởng của sự trao quyền cho phụ nữ đối với việc sản xuất năng lượng tái tạo, cũng như đánh giá kỹ lưỡng vai trò chính trị của phụ nữ trong quá trình chuyển đổi xanh, tích hợp các yếu tố xã hội và chính trị thường bị bỏ qua.


Nghiên cứu chỉ ra rằng sự tham gia chính trị của phụ nữ có ảnh hưởng tích cực đến lựa chọn năng lượng tái tạo, với sự ưu tiên cho năng lượng gió so với năng lượng sinh học. Các quốc gia có mức độ trao quyền cho phụ nữ cao hơn thường ưu tiên năng lượng gió, điều này cho thấy việc trao quyền cho phụ nữ là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển xã hội, đổi mới công nghệ và quản lý môi trường.


Nghiên cứu cũng bổ sung cho lĩnh vực nữ quyền và môi trường bằng cách chỉ ra rằng sự trao quyền chính trị cho phụ nữ tăng cường bảo vệ môi trường, đặc biệt là trong các quốc gia có chính quyền mạnh. Ảnh hưởng của phụ nữ đối với phát thải CO2 rõ ràng hơn ở các quốc gia có sự ổn định chính trị, quản trị hiệu quả và tuân thủ pháp luật.


Sự tham gia chính trị của phụ nữ không chỉ quan trọng mà còn cần được bổ sung vào các chính sách phát triển bền vững. Khuyến khích năng lượng tái tạo và các chiến dịch giáo dục là những chính sách thường được tìm thấy ở các quốc gia nỗ lực cho bình đẳng giới và liên kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi xanh nhanh chóng, cũng như quản lý môi trường tốt hơn.


TỪ KHÓA:

  • Women empowerment

  • Green transition

  • CO2 emissions

  • Renewable energy

  • Institutional quality

Trích dẫn:

Doan, N., Doan, H., & Nguyen, C. P., (2024), "Green Transitions in Developing Countries: Perspectives on Women’s Political Leadership", "Journal of Interdisciplinary Economics", DOI: 10.1177/02601079241232776

3 lượt xem0 bình luận

תגובות


bottom of page