top of page

Published Paper

1869-1124

Tạp chí Phát triển Kinh tế

Tạp chí Phát triển Kinh tế

Suất sinh lợi từ đầu tư cho giáo dục tại Việt Nam

Nguyen Ngoc Thuyet, Nguyen Huu Dung

DOI:
Từ khoá:

Nguyễn Hữu Dũng

Dũng Nguyễn

Tóm tắt

Các hệ số ước lượng từ hàm thu nhập Mincer bằng phương pháp hồi quy 2 giai đoạn (2SLS) được sử dụng để tính lợi suất giáo dục của người lao động VN. Đề tài sử dụng bộ dữ liệu khảo sát mức sống hộ gia đình VN năm 2010 (VHLSS - 2010), phát triển khung lí thuyết cơ bản để phân tích định lượng các lợi suất giáo dục mang lại cho mỗi năm học và từng cấp học. Giả thuyết chính được kiểm định trong nghiên cứu là có phải trình độ học vấn cao sẽ mang lại thu nhập cao hơn cho người lao động tại VN hay không? Kết quả ước lượng cho thấy việc gia tăng thêm 1 năm đi học mang mức thu nhập bình quân tăng thêm tương ứng là 5%. Lợi suất giáo dục trung bình của cả nước ở cấp cao đẳng - đại học là 12,1% cao nhất ở các cấp học. Lợi suất giáo dục cấp học này thể hiện cao nhất trong lĩnh vực dịch vụ, loại hình kinh tế nhà nước, và có vốn đầu tư nước ngoài.

Nguyen Ngoc Thuyet, Nguyen Huu Dung (2015), "Suất sinh lợi từ đầu tư cho giáo dục tại Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế

bottom of page