top of page

CÁC NGHIÊN CỨU MỚI NHẤT

CÁC CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

 • Exposure to export and intra-household allocation in healthcare and education
  Exposure to export and intra-household allocation in healthcare and education
  Th 6, 31 thg 5
  Room B1-203, Building B
  10:00 31 thg 5, 2024 – 12:00
  Room B1-203, Building B, 279 Đ. Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  10:00 31 thg 5, 2024 – 12:00
  Room B1-203, Building B, 279 Đ. Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  HAPRI seminar: Tham gia vào xuất khẩu và phân phối chi tiêu sức khỏe và giáo dục trong hộ gia đình Việt Nam

KHÁM PHÁ CÁC ẤN PHẨM MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI

bottom of page