top of page

Cố vấn Viện trưởng

MSc. in Applied Economics, George Washington University - USA

Email:

Nguyễn Xuân Định
Nguyễn Xuân Định

Định là Chuyên gia Phân tích Kinh tế có thành tích cao với bề dày kinh nghiệm đa dạng, vươn từ khu vực tư nhân đến công cộng từ Việt Nam đến Hoa Kỳ và cũng như tại nhiều tổ chức quốc tế. Với bằng Thạc sĩ về Kinh tế Ứng dụng từ Đại học George Washington và học bổng về Khởi nghiệp và Phát triển Kinh tế từ Đại học Brown, Định thể hiện kỹ năng xuất sắc trong việc thúc đẩy hợp tác toàn cầu trong phân tích chính sách. Hiện tại, ông đang là Chuyên viên Phân tích Dữ liệu tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington DC.

Lý lịch khoa học:

Liên kết khác:

International Monetary Fund

Quốc gia:

USA

Các lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

Phân tích chính sách, Kinh tế học sức khỏe (bảo hiểm y tế, hệ thống chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu dịch vụ y tế), Định giá tác động, Nghèo đói và Thương mại.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

2017
2018
2019
2020
2021

Social Indicators Research

2021

Thang T. Vo and Dinh X. Nguyen

Từ khoá:

Trade liberalization, Trade exposure, Household, Vulnerability to poverty, Welfare, Vietnam

Growth Model Base on Science, Technology and Innovation

2017

Thang Vo and Dinh Nguyen

Từ khoá:

Vietnam, Innovation, Goverment, Research, TFP, Policy

Journal of Economic Development

2017

Vo Tat Thang, Vo Duc Hoang Vu and Nguyen Xuan Dinh

Từ khoá:

Travel Cost Method, Zonal Travel Cost Method, Can Gio, Mangrove Forest, Travel

bottom of page