top of page

Viện Trưởng

PhD. in Economics, Australian National University - Australia

Email:

Võ Tất Thắng
Võ Tất Thắng

Võ Tất Thắng là Phó Giáo sư và là Trưởng khoa Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế từ Đại học Quốc gia Úc vào năm 2016. Các lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm Kinh tế Y tế (tập trung vào Lão hóa, Nghỉ hưu, Dinh dưỡng và Bảo hiểm Y tế), Đánh giá Tác động, Kinh tế Phát triển (bao gồm Thương mại Quốc tế, Nghèo đói, Bất bình đẳng, Phát triển Trẻ em và Phát triển của Phụ nữ), và Kinh tế lượng Ứng dụng.

Lý lịch khoa học:

Liên kết khác:

University of Economics HCMC

Quốc gia:

Vietnam

Các lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

Kinh tế Y tế (Lão hóa, Dinh dưỡng, Bảo hiểm Y tế), Đánh giá Tác động, Kinh tế Phát triển (Nghèo đói, Bất bình đẳng, Phát triển Trẻ em, Phát triển Phụ nữ), Kinh tế lượng Ứng dụng vi mô.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Development Policy Review

2024

Thang T. Vo

Từ khoá:

adverse shocks, vulerability, coping, poverty

Aquaculture Economics & Management

2023

Truong Ngoc Phong, Vo Tat Thang, and Hoai Nguyen Trong

Từ khoá:

Sustainability labels, environmental attitudes, shrimp, discrete choice experiment, mixed logit model, latent class model

Review of Development Economics

2023

Chung Thanh Phan, Thang Tat Vo and Diem Thi Hong Vo

Từ khoá:

microcredit, rural households, VARHS, Vietnam, vulnerabilityas expected poverty

Global Health Research and Policy

2023

Vo, T. T., & Phu-Duyen, T. T.

Từ khoá:

Retirement, Mental health, Instrumental variable, SHARE, Panel data, Ashenfelter’s dip

Environmental Technology & Innovation

2023

Dung Duc Tran, Edward Park, Thong Anh Tran, Thang Tat Vo and Phong Thanh Le

Từ khoá:

Polders, Livelihoods, Intensifications, Agriculture, Sustainable development, Rural transformation

International Journal of Disaster Risk Reduction

2023

Tran, D. D., Nguyen, T. D., Park, E., Nguyen, T. D., Ngoc, P. T. A., Vo, T. T., & Nguyen, A. H.

Từ khoá:

Vulnerability, SWOT, Climate change, Rice, Mekong delta

Economic Analysis and Policy

2023

Vo Tat Thang and Truong Thiet Ha

Từ khoá:

International trade, Fertility, Household workforce, Gender, Vietnam

Social Indicators Research

2021

Thang T. Vo and Dinh X. Nguyen

Từ khoá:

Trade liberalization, Trade exposure, Household, Vulnerability to poverty, Welfare, Vietnam

Journal of Asian and African Studies

2021

Manh Hung Nguyen, Dung P Le, and Thang T Vo

Từ khoá:

Coping strategy, poverty, flood risk, welfare, vulerability, Vietnam

International Journal of Disaster Risk Reduction

2021

Dung Duc Tran, Man Minh Dang, Bui Du Duong, William Sea and Thang Tat Vo

Từ khoá:

Drought, Salinity, Sustainability, Vulnerable, Adaption, Mekong delta

Economic Analysis and Policy

2021

Vo Tat Thang and Truong Thiet Ha

Từ khoá:

Gender bias, Decomposition, Female participation, Enterprise employment, Vietnam

Economic Analysis and Policy

2021

Truong Ngoc Phong, Vo Tat Thang and Nguyen Trong Hoai

Từ khoá:

Small-scale shrimp farmer, Preferences, Good aquaculture practices, Concessional loan policy, Choice experiment, Vietnam

International Energy Journal

2020

Nguyen Thi Gam and Vo Tat Thang

Từ khoá:

Australia, gasoline demand, panel data, price elasticity, the world oil price

Aging and Retirement in Europe

2019

Thang T. Vo and Raghbendra Jha

Từ khoá:

finite mixture models, fixed effects, unemployment, health, the elderly, SHARE

World Development

2019

Thang T. Vo and Pham Hoang Van

Từ khoá:

Health insurance, Impact evaluation, Vulnerability, Risk aversion, Propensity score matching, Difference in difference

Agricultural Water Management

2019

Thong Anh Tran, Tri Huu Nguyen, Thang Tat Vo

Từ khoá:

Adaptation, Floods, Rural innovations, Salinity intrusion, Vietnamese Mekong Delta, Water management

Journal of Asian Business and Economic Studies

2018

Vo Tat Thang, Nguyen Trong Hoai, Nguyen Thi Tuong Vy

Từ khoá:

EVFTA, Vietnam’s footwear, Partial equilibrium model, SMART model

World Development Perspectives

2018

Thang T. Vo

Từ khoá:

Vulnerability, Poverty, Reference line, Risks, Shocks, VHLSS, Vietnam

Growth Model Base on Science, Technology and Innovation

2017

Thang Vo and Dinh Nguyen

Từ khoá:

Vietnam, Innovation, Goverment, Research, TFP, Policy

Health Policy Journal

2017

Le Van Truyen, Vo Tat Thang, Vu Nu Anh, and Phan Hong Giang

Từ khoá:

Journal of Economic Development

2017

Thang Vo, Thong Tran and Duy Luong

Từ khoá:

Water governance, Agriculture, Sustainable development, Mekong Delta

Journal of Economic Development

2017

Vo Tat Thang, Vo Duc Hoang Vu and Nguyen Xuan Dinh

Từ khoá:

Travel Cost Method, Zonal Travel Cost Method, Can Gio, Mangrove Forest, Travel

Journal of Economic Development

2007

Nguyen Trong Hoai and Vo Tat Thang

Từ khoá:

Report for United Nations Development Programme and Harvard University

2007

Vu Thanh Tu Anh, Le Viet Thai, and Vo Tat Thang

Từ khoá:

Journal of Economic Development

2005

Nguyen Trong Hoai and Vo Tat Thang

Từ khoá:

bottom of page