top of page

Published Paper

1466-4283

Applied Economics

Applied Economics

A Cointegration Analysis of Seafood Import Demand in Caribbean Countries

Giap Nguyen and Curtis Majela Jolly

DOI:
Từ khoá:

seafood import demand, cointegration, causality, economic surplus

Nguyễn Văn Giáp

Giáp Nguyễn

Tóm tắt

Mô hình phân tích đồng liên kết và sửa lỗi được sử dụng để ước tính nhu cầu nhập khẩu thủy sản của một số quốc gia Caribe được chọn. Kết quả cho thấy nhập khẩu thủy sản co giãn theo giá. Tỷ giá hối đoái có tác động tiêu cực, trong khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và du lịch có tác động tích cực đến nhập khẩu thủy sản. Nhập khẩu và sản xuất trong nước không có mối quan hệ nhân quả trong ngắn hạn. Nhập khẩu thủy sản vùng Caribe tăng chủ yếu do giá nhập khẩu giảm và nhu cầu trong nước tăng. Sự sụt giảm của sản lượng thủy sản trong nước còn có nguyên nhân khác ngoài cạnh tranh nhập khẩu. Tuy nhiên, nhập khẩu và sản xuất trong nước có mối quan hệ cân bằng dài hạn âm. Chính sách thuế quan và mở rộng sản xuất đều giúp ích cho nhà sản xuất, nhưng thuế quan có thể làm giảm tổng thặng dư kinh tế, trong khi mở rộng nguồn cung có thể làm tăng tổng thặng dư kinh tế.

Giap Nguyen and Curtis Majela Jolly (2013), "A Cointegration Analysis of Seafood Import Demand in Caribbean Countries", Applied Economics, 45, (6), pp. 803-815, DOI: 10.1080/00036846.2011.613771

bottom of page